jquery là gì? Tìm hiểu chi tiết về jquery

jquery,
13/11/2019, 13/11/2019, 1:56 chiều

Query là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript nhanh, nhỏ và giàu tính năng. Nó làm cho mọi thứ như chuyển đổi và thao tác tài liệu HTML, xử lý sự kiện, hoạt hình và Ajax đơn giản hơn nhiều với API dễ sử dụng, hoạt động trên vô số trình duyệt. Với sự kết hợp giữa tính linh hoạt và khả năng mở rộng, jQuery đã thay đổi cách hàng triệu người viết JavaScript.

Một cái nhìn ngắn gọn

DOM Traversal và Thao tác

Nhận <button>phần tử với lớp ‘tiếp tục’ và thay đổi HTML của nó thành ‘Bước tiếp theo …’

Xử lý sự kiện

Hiển thị #banner-message phần tử được ẩn display:nonetrong CSS của nó khi #button-containernhấp vào bất kỳ nút nào .

Ajax

Gọi một tập lệnh cục bộ trên máy chủ /api/getWeather với tham số truy vấn zipcode=97201 và thay thế #weather-temphtml của phần tử bằng văn bản trả về.


 

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526