Hướng dẫn thay đổi biểu tượng ứng dụng Android

Android,
06/12/2019, 06/12/2019, 10:06 sáng

Trong quá trình viết app của mình chắc hẳn bạn sẽ cần thay đổi biểu tượng icon app 1 cách nhanh chóng, bài viết này netweb.vn sẽ hướng dẫn cách thực hiện.

Vui lòng làm theo các bước dưới đây để thay đổi  Biểu tượng APP  với Thương hiệu của bạn:

  1. Mở android studio. Go to file->new>image asset.
  2. Đảm bảo loại biểu tượng là biểu tượng trình khởi chạy và tên là ic_launcher.
  3. Nhấn tiếp theo và ghi đè. Thế là xong.

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526