HƯỚNG DẪN TẠO MENU TRONG WORDPRESS

Bước 1. Khởi tạo Menu Location

Để tạo một menu location không có gì là khó khăn, chỉ với một vài dòng đặt vào file functions.php là bạn tạo được. Nhưng trước khi tạo menu location, hãy chắc chắn là theme của bạn đã hỗ trợ tính năng menu bằng cách kiểm tra xem có đoạn dưới trong file function của theme chưa, nếu chưa thì thêm vào.

add_theme_support( 'menus' );

Hàm thêm menu cho wordpress.

// Them menu cho site wp
add_theme_support( 'menus' );

function register_menus() {
 register_nav_menus(
  array(
   'main-menu' => __( 'Main Menu' ),
   'footer-menu' => __( 'Footer Menu' )
  )
 );
}
add_action( 'init', 'register_menus' );

 

Code lấy menu ra ngoài theme wordpress, nó sẽ từ lấy menu khi thêm menu trong wordpress

<?php wp_nav_menu( array( 'theme_location' => 'footer-menu' ) ); ?>

 

 

Xem thêm: https://codex.wordpress.org/Navigation_Menus

HƯỚNG DẪN TẠO MENU TRONG WORDPRESS
3.4 (67.86%) 28 votes

Bình luận của bạn

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz