Code true false advanced custom fields tạo nội dung nổi bật web wordpress

3 năm trước, Code theme wordpress, 150 Lượt xem

Đây là code check true false kiểm tra nội dung nổi bật dễ dàng cho website wordpress của bạn!

Link tham khảo: https://www.advancedcustomfields.com/resources/true-false/

     <div class="panel-body" style="padding:0">
      <div class="gia-su-tieu-bieu">
       <ul>
				<?php
				$the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'gia_su','posts_per_page' => 8,'paged'=> get_query_var('paged') ));
				// The Loop
				while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();
				?>
				
					<?php
					if( get_field('gia_su_noi_bat') == 1 ) {
					?>
				
					<li class="gia_suok">
						
						<a href="<?php echo the_permalink(); ?>">
						 <div class="giasutieubieu"><img src="<?php echo get_field('hinh_gia_su');?>"></div>
						 <?php echo get_field('ten_gia_su');?> <br>
						 Mã Số: <?php echo get_field('ma_so');?><br>
						 Năm TN: <?php echo get_field('nam_tn');?>
						</a>	
 
					</li>
					
					<?php } ?>	
					
				
				<?php endwhile; ?>
				<?php wp_reset_postdata();?>	
					 							 					 
					 					 
				</ul>
      </div>
      <div style="width:100%; text-align:center; padding:10px 0; font-weight:bold"><a href="<?php echo get_home_url(); ?>/gia-su-moi">&lt;&lt; Xem nhiều hơn &gt;&gt;</a></div>
      <div class="clearfix"></div>
     </div>

Kết quả:

Bài viết mới cập nhập

 • Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  3 ngày trước, 13 Lượt xem

  Thiết kế web trọn gói giá rẻ: một giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp nhỏ Trong một thế giới của công nghệ và internet,…

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  7 tháng trước, 273 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  10 tháng trước, 222 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)