Code true false advanced custom fields tạo nội dung nổi bật web wordpress

5 năm trước, Code theme wordpress, 264 Lượt xem

Đây là code check true false kiểm tra nội dung nổi bật dễ dàng cho website wordpress của bạn!

Link tham khảo: https://www.advancedcustomfields.com/resources/true-false/

     <div class="panel-body" style="padding:0">
      <div class="gia-su-tieu-bieu">
       <ul>
				<?php
				$the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'gia_su','posts_per_page' => 8,'paged'=> get_query_var('paged') ));
				// The Loop
				while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();
				?>
				
					<?php
					if( get_field('gia_su_noi_bat') == 1 ) {
					?>
				
					<li class="gia_suok">
						
						<a href="<?php echo the_permalink(); ?>">
						 <div class="giasutieubieu"><img src="<?php echo get_field('hinh_gia_su');?>"></div>
						 <?php echo get_field('ten_gia_su');?> <br>
						 Mã Số: <?php echo get_field('ma_so');?><br>
						 Năm TN: <?php echo get_field('nam_tn');?>
						</a>	
 
					</li>
					
					<?php } ?>	
					
				
				<?php endwhile; ?>
				<?php wp_reset_postdata();?>	
					 							 					 
					 					 
				</ul>
      </div>
      <div style="width:100%; text-align:center; padding:10px 0; font-weight:bold"><a href="<?php echo get_home_url(); ?>/gia-su-moi">&lt;&lt; Xem nhiều hơn &gt;&gt;</a></div>
      <div class="clearfix"></div>
     </div>

Kết quả:

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)