Code show dự án dạng gird wordpress

Chuyên mục: Code website hay dùng,
Ngày đăng: 05/06/2018, Update: 22/10/2019 Vào lúc: 8:14 sáng

Đây là code show dự án dạng gird wordpress có sử dụng bootstrap, các bạn nhớ add thư viện bootstrap vào để code hoạt động tốt nhé! xin cảm ơn!

Các bạn cho thể tùy biến cho hợp lý hơn trên website của mình

Code show dự án dạng gird có sử dụng bootstrap.

Đầu tiên các bạn add code này vào header của website.

Đoạn php + html

Đoạn css của dự án

Và thành quả:

Tag:
08 9898 2526