Code phân trang cho custom post type wordpress

Hôm nay neweb.vn sẽ hướng dẫn đến các bạn code phân trang của wordpress, trong quá trình mình phát triển website có note lại cho các bạn tiện tham khảo.

Các bạn cài plugin này vào để code chạy chuẩn nhé: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/

<?php
	get_header();
?>


<div class="container">

	
<?php
// Must have wp_pagenavi plugin installed. Custom Post Type names can not clash with page names or 404's will occur on /page/#/ (Utilize Custom Rewrite Slug in CPT)
      // The press release loop
      $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'portfolio','posts_per_page' => 3,'paged'=> get_query_var('paged') ));
      // The Loop
      while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();
        ?>
        <?php the_post_thumbnail(); ?>
        <h2><?php the_title(); ?></h2>
         <p><?php the_excerpt(); ?></p>
        <p><a href="<?php echo the_permalink(); ?>" >Đọc thêm</a></p>
      <?php endwhile; ?>
      <?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(array('query'=> $the_press));} ?>
<?php wp_reset_postdata();?>


</div>


<?php get_footer(); ?>

Chúc các bạn thành công!

Code phân trang cho custom post type wordpress
5 (100%) 8 votes

Bình luận của bạn

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz